kirpti

kirpti
1 kir̃pti, ker̃pa, -o 1. tr. SD356 rėžti žirklėmis: Su žirklėmis kir̃pk karpus pakraščiais drobulės įkapėms J. Plaukus, popierių, avis kir̃pti K. Avinėli, baronėli, kir̃psim tau vilnelę Dkš. Žemė kaip varškė, pievos – kaip avį kirpk Šv. Geras kirvis: medį kirpte nukirpau Tršk. Ni tu verpi, ni tu kerpi JD556. Avelių kerpamos žirklės Grž. Žirklė kerpama R304. Kirptoji dedirvinė (herpes tonsurans) . Kaip avinėlis nutilo ties tuo, kuris jį kerpa DP147. Judas nuėjo kirptų avių savo BB1Moz38,12. | prk.: Laikrodžio rodyklės kirpo (rodė) dvyliktą valandą Gs. ^ Vieną avį kerpant, kitai kinkos dreba J.Jabl. Avį kerpant, ožka dreba RD213. 2. tr. prk. išnaudoti: Ar ilgai leisimės jiems kirpti, kaip kirpo mus per šimtą metų? . 3. tr. rėžti audeklą siuvant: Kas kerpa, tas siuva Lp. 4. tr. rantą, užkarpą ręsti (suleidžiant rąstus): Su kirviu kir̃pk gerą karpą ant medžio, kad kertės susimegztų budavojant J. 5. tr. arti: Pūdymas sužėlęs sunkus yra kirpti ir, kol rugius pasėsi, nepigu išdirbti D.Pošk. 6. intr. pakartotinai suglausti ir vėl atleisti (ausis): Kiškelis lekia lygiom pievelėm, kerpa gudriom auselėm A.Strazd. 7. tr., intr. prk. ėsti, skaudinti; gnybti: Stipras alus kerpa liežuvį Rk. O ir karti manoji [multankė], sakytau, raganos barščiai. Net liežuvį kerpa . Baisiai šalta: net ausis ker̃pa Ds. Kai su vėju, tai ker̃pa ausis kaip žirklėm Sdk. Ir rasos šaltumas, net kojas kerpa Srv. Žąsinas vilkuo vis į kenkles su snapu kerpa (gnybia) S.Dauk. 8. intr. prk. smagiai eiti: Kas jam paspės eiti, teip ker̃pa Srv. 9. tr. prk. godžiai valgyti, ryti: Ale apetitą gerą turi, kerpì gerai duoną Skr. Karvė tik kerpa, tik kerpa šiaudus Vlkv. 10. tr. prk. barti: Už ką jie tave vakar teip kir̃po? Skr. 11. tr. prk. apgauti: Žiūrėk, kad jis tavęs nekirptų̃ . \ kirpti; apkirpti; atkirpti; įkirpti; iškirpti; nukirpti; pakirpti; perkirpti; prakirpti; prikirpti; sukirpti; užkirpti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • kirpti — kir̃pti vksm. Kir̃pti põpierių, áudinį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kirpti — 2 kir̃pti, sta, o intr. pradėti rūgti, gižti: Kir̃psta pienas Dkš. Vasarą dartės greitai kirpsta pienas Vlk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirptinis — kirptìnis, ė adj. (2) → kirptas (1 kirpti): Geležinės tvoros, kirptiniai špaleriai rš. Mano andarokai tai visi kirptìniai (d.) Smn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirptinis — kirpti̇̀nis, kirpti̇̀nė bdv. Po tõ rei̇̃kia sutapãtinti kirptiniùs kraštùs ir pridáigstyti júosmenį prie sijõno …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kirptinė — kirpti̇̀nis, kirpti̇̀nė bdv. Po tõ rei̇̃kia sutapãtinti kirptiniùs kraštùs ir pridáigstyti júosmenį prie sijõno …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kirpimas — 1 kirpìmas sm. (2) 1. SD356, R318, M → 1 kirpti 1: Plaukų kirpìmas DŽ. 2. per vieną kartą nukirptų vilnų kiekis: Vieno kirpìmo vilnų pakaks mileliui Kp. Trijų kirpìmų jau galiu išausti gerą audeklą Šts. 3. → 1 kirpti 3: Labai skirtingi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žirklės — žìrklės sf. pl. (1) KBII93, Jn, J, Š, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, KŽ; SD199, SD195, KlG70, R, R304, MŽ, MŽ407, D.Pošk, Sut, M, LsB498, L, LL112, ŠT200, An 1. kirpimo įrankis (kurio išvaizda ir dydis priklauso nuo paskirties): Kerpamos žìrklės K. Žirklės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkirpti — 1 apkir̃pti, àpkerpa, o tr. 1. truputį, ne visai nukirpti: Juras apkirpo jam (Kaziukui) paausiukus, sušukavo P.Cvir. Jam (Samsonui) bemiegant, apkirpo galvą ir išdavė jį filistinams S.Stan. | refl. tr.: Gera, kad patys sau apskerpa Sdk. Nes jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkirpti — 1 atkir̃pti, àtkerpa, o 1. tr. Š kerpant atskirti dalį nuo viso: Atkir̃pk man gabaliuką Kp. | prk.: Baltstogės apygardoj, ką tik atkirptoj nuo Varšuvos kunigaikštijos, bajorai iškėlė baudžiavų klausimą rš. 2. refl. tr. sau dalį nuo viso kirpti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • karpstyti — karpstyti, kar̃psto, kar̃pstė iter. 1 kirpti. 1. Dov, Ms po truputį kirpti, karpinėti. 2. raišioti: Karpstaũ arklį prie tvoros, t. y. raištau J …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”